Privacyverklaring

 

Tattoo Studio Coevorden,gevestigd aan Prinses Julianalaan 2 7742 VS Coevorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.tattoostudiocoevorden.nl

Prinses Julianalaan 2

7742 VS Coevorden

+31637526978

info@tattoostudiocoevorden.nl

KVK 60442433

 

K.Benjaminsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Tattoo Studio Coevorden. Zij is te bereiken via info@tattoostudiocoevorden.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tattoo Studio Coevorden verwerkt je persoonsgegevens doordat je  gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan  ons verstrekt.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij  verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

–Telefoonnummer

–IP adres

–Internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te  verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze  toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo  te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder  ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een  minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tattoostudiocoevorden.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tattoo Studio Coevorden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Een afspraak in te plannen en dit te bevestigen aan jou.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tattoo Studio Coevorden neemt niet op basis van  geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar  een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tattoo Studio Coevorden)  tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tattoo Studio Coevorden bewaart je  persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te  realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de  volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van  persoonsgegevens:

-Tattoo Studio Coevorden bewaart actief verstrekte persoonsgegevens. Deze worden bewaard tot het moment van wederopzegging of na een grondig verklaard verzoek tot verwijdering.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tattoo Studio Coevorden verkoopt jouw gegevens  niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is  voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan  een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken  in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen  voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw  gegevens. Tattoo Studio Coevorden blijft verantwoordelijk voor deze  verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tattoo Studio Coevorden gebruikt alleen technische en  functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je  privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek  aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of  smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de  technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen  ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website  optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser  zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je  ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je  browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of  te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming  voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de  verwerking van jouw persoonsgegevens door Tattoo Studio Coevorden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je  bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou  beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou  genoemde organisatie, te sturen.   Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking  van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens  sturen naar info@tattoostudiocoevorden.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,  vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te  sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de  strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We  reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tattoo Studio Coevorden wil je er tevens op wijzen dat je de  mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende  link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tattoo Studio Coevorden neemt de bescherming van jouw gegevens  serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde  toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te  gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd  zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze  klantenservice of via info@tattoostudiocoevorden.nl

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.